ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های اولین کنفرانس بین المللی برند
محور های اولین کنفرانس بین المللی برند
 

 

محور های اولین کنفرانس بین المللی برند
1.اهمیت و ضرورت های برند و برند سازی
2. ترویج و نمایش برند های ایرانی
3. برند سازی و بستر سازی توسغه صنعت گردشگری
4.برند سازی درحفظ سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی
5.برند سازی در حفظ سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی
6.تجلیل از مدیران سازمان ها و شرکت های پیشرو